2. november 2022

Løvfald forstyrrer letbanedriften

Forsinkelser og aflyste togafgange har præget letbanedriften i løbet af uge 43 og begyndelsen af uge 44. Flere forhold spiller ind – den vigtigste er efterårsløvfaldet.

”Når blade falder af trænerne og lægger sig i letbanesporet, bliver skinnerne glatte, og toget får sværere ved at bremse og accelerere,” forklarer Søren Thrane, drifts- og vedligeholdelseschef ved Odense Letbane.

”Selvfølgelig er der forskellige modtræk mod løvfaldet – vi renser skinnerne systematisk, og der bliver sprøjtet sand på skinnerne for at give hjulene bedre greb. Men det spiller også ind, at vi stadig befinder os i en indkøringsfase for Odense Letbane, og der er en række tekniske forhold, hvor vi endnu mangler at finde de helt rigtige løsninger.”

”Kombinationen af løvfald og indkøring skaber lige nu en del driftsforstyrrelser i form af forsinkede tog – og i visse tilfælde tog, der bryder ned og må tages ud af driften, hvilket desværre rammer passagererne i form af forlænget ventetid,” uddyber Søren Thrane.

Passagerinformation giver problemer 

Ud over selve kørslen på skinnerne, så er også letbanens informationssystemer ramt af tekniske indkøringsvanskeligheder, som leverandøren er i gang med at rette op på.

”Stationernes højtalersystemer fungerer endnu ikke optimalt. Derfor har vi ikke altid mulighed for at oplyse ventende passagerer om driftsforstyrrelser – hvilket naturligvis er ekstra uheldigt. Og noget, vi presser maksimalt på for at få løst,” understreger Søren Thrane.

Så længe, løvfaldet står på, vil letbanens drift være periodevis udfordret.

”Set over letbanens samlede driftsperiode siden slutningen af maj har vi heldigvis nogle rigtigt tilfredsstillende tal på både pålidelighed og rettidighed. Derfor tror jeg også på, at vi kommer forbi de aktuelle udfordringer og vil stå bedre rustet til at sikre mere stabil drift næste gang, vi har løvfald,” siger Søren Thrane.                   

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070