Stående passagerer i letbanen
16. juni 2022

Mere end 300.000 passagerer i letbanens opstartsuge

Overvældende interesse for at afprøve letbanen i de første ni dage med gratis kørsel. Samtidig har FynBus siden 30. maj udstedt mere end 2.300 nye rejsekort - klart mere end forventet.

Fra åbningsdagen, 28. maj, og frem til søndag den 5. juni havde Odense Letbane et estimereret passagertal på i alt 307.000.

De i alt ni dage dækker over letbanens opstart, hvor der i hele perioden var gratis kørsel - og således ingen af de rejsekortdata, som under normale forhold anvendes til at beregne passagertal. I stedet er tallene for opstartsperioden beregnet via manuelle optællinger, som analysebureauet Epinion har foretaget på vegne af Odense Letbane.

Periodens højeste tal var mandag den 30. maj med anslået godt 43.000 passagerer samt den 31. maj med knap 42.000 passagerer.

"Jeg glæder mig først og fremmest over, at overvældende mange mennesker benyttede letbanens gratisperiode til at afprøve byens nye transportmulighed. Vi så fyldte tog dagen igennem hen over hele ugen, og jeg er overbevist om, at rigtigt mange, som vi ikke sædvanligvis ser i den kollektive trafik, har benyttet chancen til én eller flere ture," siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

"Det er klart, at opstarten ikke giver et retvisende billede i forhold til den videre drift. Ud over det gratis tilbud hører det med, at nyhedens interesse har tiltrukket mange, og de enkelte passagerer har nok også kørt længere ture, end vi vil se under normale forhold. Men det rokker ikke ved det overordnede billede af, at odenseanerne har taget rigtigt godt imod letbanen, og det er vi meget glade for," understreger Dan Ravn.

Kø efter rejsekort

En anden målestok for letbanens opstart er udstedelsen af rejsekort - den primære billet til letbane og øvrig kollektiv trafik. I hele juni afvikler FynBus og Odense Letbane en kampagne med udstedelse af gratis rejsekort ved personlig henvendelse hos FynBus' kundecenter i Odense Banegård Center.

Fra 30. maj og frem til midten af juni har kundecentret udstedt godt 2.300 nye rejsekort og har dagligt oplevet lange køer i åbningstiden. Et oprindeligt estimat på 2.000 udstedte kort i kampagneperioden er nu fordoblet til 4.000.

"FynBus fortæller os, at mange kort udleveres til personer, som aldrig tidligere har haft rejsekort - og for manges vedkommende slet ikke er brugere af den kollektive trafik. Også dét ser jeg som et tidligt tegn på, at letbanen har potentiale til at påvirke mange menneskers rejsevaner, så flere med tiden vil tænke kollektivt som en naturlig del af det daglige rejsemønster," siger Dan Ravn.

Passagertal for perioden fra 6. juni og frem - efter gratisdagenes ophør - forventes til rådighed sidst i juli, når rejsekortdata foreligger.

 

FAKTA

Epinion har på vegne af Odense Letbane foretaget optælling og beregning af passagertal for perioden 28. maj - 5. juni (begge dage inkl.).

Lørdag d. 28. maj - 38.757

Søndag d. 29. maj - 36.460

Mandag d. 30. maj - 43.331

Tirsdag d. 31. maj - 41.685

Onsdag d. 1. juni - 23.143

Torsdag d. 2. juni - 33.727

Fredag d. 3. juni - 35.755

Lørdag d. 4. juni - 28.932

Søndag d. 5. juni - 26.145

Tallene er baseret på manuelle estimater foretaget i bestemte tidsintervaller ved Odense Banegård Center. Tal for alle øvrige stationer er beregnet på basis af estimater i Odense Letbanes udredningsrapport, 2013. Det skal understreges, at alle tallene i opgørelsen er behæftet med usikkerheder.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070