19. juni 2023

Mindst 10 facadeankre skal udbedres

Efter en foreløbig gennemgang af facadeankre langs letbanestrækningen, står det klart, at der mindst ti steder skal ske udbedringer. Yderligere ni facadeankre skal gennem et nærmere eftersyn for at vurdere behovet for eventuelle indgreb.  

”Som vi desværre havde frygtet og forventet, så kan problemet ikke isoleres til det ene facadeanker, der rev sig løs natten mellem 10. og 11. juni – og som i øvrigt nu ER udbedret og klar til drift. Flere andre steder skal vi også ind og forstærke de eksisterende facadeankre,” forklarer Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

”Her i løbet af uge 25 forventer jeg, at vi har et endeligt overblik over de udbedringer, vi skal have udført. Foruden en tidsplan for, hvornår vi forventer at være tilbage i drift på hele strækningen – og forinden måske på en yderligere delstrækning.”

Som en del af kortlægningen sker der samtidig indsamling af dokumentation via en uafhængig syn- og skønsperson. Det sker med henblik på et eventuelt krav mod entreprenøren i forhold til ansvaret for den opståede situation. 

Erstatningsbusser

På hele den berørte letbanestrækning mellem Tarup Center og IKEA er der indsat erstatningsbusser, der  kører med cirka 15 minutters interval fra kl. 05 morgen på alle hverdage og fra kl. 06 i weekenderne. Erstatningsbusserne kører indtil kl. 24 søndag til torsdag - og til kl. 01 fredag og lørdag. 

Desværre er det ikke muligt at oplyse præcise ankomst- og afgangstider for erstatningsbusserne.

”Vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse de gener, som passagererne oplever i øjeblikket. Det er en dybt beklagelig situation, men hensynet til sikkerheden er det vigtigste lige nu. Derfor er driften indstillet – og starter ikke igen, før arbejdet på de berørte steder er afsluttet og gennemtestet,” siger Dan Ravn.

Se oversigten over erstatningsbussernes holdepladser

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070