19. januar 2024

Nu bliver det nemmere at finde erstatningsbussen

Når uheldet er ude, og letbanen ikke kører i en længere periode, bliver der indsat erstatningsbusser.

Fra midten af januar 2024 er ruten for busserne optimeret, og stoppestederne er i mange tilfælde rykket helt tæt på letbanestationerne.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan tilbyde kunderne en bedre betjening med kortere afstande mellem letbanestationer og erstatningsbusser,” siger Dan Ravn, direktør i Odense Letbane.

Ruten for erstatningsbusser er i løbet af 2023 blevet minutiøst gennemgået i et samarbejde mellem Odense Kommune, Fyns Politi, Keolis (letbanens operatør) og Odense Letbane, og det har ført til en række justeringer, hvor busserne har fået nye stoppesteder.

Helt tæt på stationen

På stationer som Idrætsparken, Vestre Stationsvej, Kongensgade, Palnatokesvej, Østerbæksvej og Ejerslykke standser bussen nu helt tæt på stationen. Modsat tidligere, hvor du som passager skulle ud på en halvlang gåtur.

Ved Rosengårdcentret og IKEA kan passagerne nu stige på bussen direkte fra Ørbækvej. Indtil nu har passagerer været henvist til at krydse Ørbækvej og gå over til den gamle amtsgård for at stige på en erstatningsbus.

”Vi har oplevet stor velvillighed fra både kommune og politi i forhold til at komme tættere på vores stationer. Selv om det betyder, at bussen må standse på vejbanen og dermed kortvarigt kan spærre for biltrafikken. Vores vurdering er, at genen for bilisterne er til at overse, mens det omvendt gør det væsentligt nemmere for vores kunder at komme frem,” uddyber Dan Ravn.

Se også Her holder erstatningsbusserne

Flere forbedringer på vej

Ved nogle stationer kan betjeningen stadig forbedres - og det bliver der arbejdet på. Det gælder bl.a. Højstrup station og Bilka station.

Ligeledes er der stationer, hvor der fortsat vil være et stykke vej at gå til erstatningsbussen. Det gælder ved SDU, hvor letbanen kører isoleret fra biltrafikken. Heller ikke ved letbanens næststørste station, Albani Torv, kan bussen komme tæt på - nærmeste erstatningsbus holder ved Odense Banegård eller ved Benedikts Plads.    

På odenseletbane.dk og på stationens infoplakat kan du se, hvor de nærmeste erstatningsbusser holder.

Busser ved længere driftsstop

Erstatningsbusser bliver normalt indsat, når den aktuelle driftsforstyrrelse vil vare mere end en time. Som fx ved større trafikuheld, eller hvis der er alvorlige, tekniske fejl med kørestrøm, sporskifter eller trafiksignaler.

Typisk kører erstatningsbusserne med ca. 15 minutters frekvens afhængigt af, hvor mange busser der kan skaffes i den aktuelle situation. Da, det varierer, hvilken strækning, der indsættes busser på, kan der ikke med kort varsel laves en egentlig køreplan for erstatningsbusserne.

Er der derimod tale om et længerevarende forløb eller et planlagt driftsstop, vil Odense Letbane så vidt muligt forsøge at stille erstatningsbus-køreplaner til rådighed for passagerne. 

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070