Letbanen på Vestre Stationsvej
28. juli 2022

’Nulstilling’ af letbanesystemet har givet høje lyde fra letbanetog

Flere af Odense Letbanes naboer har i løbet af juli måned oplevet, at letbanen afgiver høje lyde på dele af strækningen, også kendt som ’skinneskrig’, der især opstår, når letbanen kører igennem sving.

Det skyldes, at letbanens entreprenører har valgt at ’nulstille’ letbanesystemet, for at finde årsagerne til den lavfrekvente støj eller rumlen, som en del naboer til letbanen også har oplevet i de seneste måneder.

Se også Status på letbanens indsats mod støj og vibrationer

Som en del af den ’nulstilling’ har entreprenøren derfor afkoblet smøring af både skinner og hjul. Formålet er at få helt rene og tørre skinner, så det bliver nemmere at spore, hvorfor og hvornår der opstår flader på hjulene, som er en medvirkende årsag til rumlen i bygningerne.

Men det har så haft som konsekvens, at der er begyndt at komme de såkaldte ’skinneskrig’, nu hvor skinnerne er blevet helt tørre.

Letbanens entreprenører meddeler, at de nu har foretaget de nødvendige målinger, og derfor nu vil starte smøringen af skinnerne op igen, for at komme skinneskrigene til livs.

Fredag 29. juli vil smøringen sættes i gang tre steder, hvor der har været flest henvendelser, nemlig ved Benedikts Plads, TBT Tower og ved Hauges Plads. Derefter tilsluttes smøringen ved de øvrige sving på strækningen over den kommende uges tid.  

Tilslutningen af smøringen skal gøres med akkuratesse for at undgå at der kommer for meget smøremiddel på skinnerne. Det kan nemlig medføre glatte skinner, der er svære at bremse på. Derfor anmoder Odense Letbane om lidt ekstra tålmodighed fra naboerne i forhold til de høje lyde fra letbanetogene i svingene.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070