8. december 2023

Ny køreplan med stort løft til Hjallese Station

Arrivas køreplan for Svendborgbanen i 2024 træder i kraft søndag den 10. december.

Planen indebærer et stort løft i betjeningen af Hjallese Station - og dermed også et stort løft for alle, der skifter på Hjallese Station mellem Svendborgbanen og letbanen.

5 vigtige forbedringer i 2024-køreplanen:

"En af de vigtige ændringer, vi er lykkedes med på Svendborgbanen, er at imødekomme et ønske om at løfte Hjallese Station som et regionalt trafikknudepunkt. I den nye køreplan for 2024 vil alle vores tog stoppe ved Hjallese Station for at sikre bedre forbindelse videre med letbanen," forklarer Therese Christensen, der er kommerciel chef i Arriva.

Letbanetog ved Hjallese Station

Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane, glæder sig over den væsentligt forbedrede fleksibilitet, som passagererne vil med den nye køreplan.  

"Hjallese Station spiller en meget vigtig rolle som trafikalt samlingspunkt, der forbinder Svendborgbanen med letbanen og dermed skaber en genvej til SDU og Rosengårdcentret. Og stationens betydning bliver kun endnu større, når Nyt OUH åbner," siger Dan Ravn.

Ikke flere gennemkørende tog

Svendborgbanens store udfordring er, at der blot er ét spor til rådighed. Kun på nogle få stationer med dobbeltspor kan to modgående tog passere hinanden.

Hjallese Station har ikke dobbeltspor - med den konsekvens, at der i den hidtil gældende hverdagskøreplan var hele 17 afgange (9 fra Odense, 8 fra Svendborg), som ikke standsede i Hjallese.

Ydermere var der i mange tilfælde op til 50 minutter mellem Svendborgbanens afgange fra Hjallese. Den del er der rettet markant op på i den nye køreplan. Især i myldretiden morgen og eftermiddag.

Eksempelvis, hvis du på hverdage pendler ind til Odense om morgenen og retur mod Ringe/Svendborg om eftermiddagen:

Stor gevinst for pendlere

"Pendlere, som arbejder eller studerer i Odense, vil opleve væsentligt bedre sammenhæng mellem letbanen og Svendborgbanen. Derfor håber jeg også, at flere af dem, som i dag tager bilen ind til Odense, nu vil overveje kollektiv trafik i stedet," siger Dan Ravn.    

Lørdage og søndage er der lidt færre afgange med Svendborgbanen i den nye køreplan. Til gengæld er en del af afgangene om søndagen bedre fordelt, så den samlede søndagsbetjening af Hjallese Station dermed vil være forbedret.  

Arriva, der er operatør på Svendbordbanen, meddelte den 5. december, at selskabet fra foråret 2024 skifter navne til GoCollective. Det kan du læse mere om HER   

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070