15. marts 2024

Ny sms-service - få direkte besked om driftsstop

Nu har du mulighed for at få direkte besked på mobilen, når letbanen holder stille.

Det sker via en ny, gratis sms-tjeneste, som du kan tilmelde dig HER

Det eneste, du skal oplyse, er dit mobilnummer. Herefter vil du fremadrettet modtage en sms, når letbanen er ramt af driftsstop i kortere eller længere tid - eksempelvis ved trafikuheld eller tekniske udfald.  

Når driften genoptages, vil du modtage en ny sms med besked om, at letbanen kører igen.

Varsling til letbanens kunder

"Med den nye sms-service håber vi at kunne give vores kunder en bedre varsling i situationer, hvor letbanen holder stille. Det kan forhåbentlig give kunderne mulighed for at tilpasse deres rejse eller vælge en anden transportløsning," siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.  

"Heldigvis har vi en meget høj pålidelighed med afvikling af op mod 99 procent af alle planlagte letbaneafgange. Men desværre er der ind i mellem afbrydelser i driften - det kan vi ikke helt undgå - og i de situationer forsøger vi nu at åbne for en mere direkte information til kunderne."   

Dan Ravn understreger, at sms-tjenesten startes op som et forsøg, som vil kræve indkøring og tilpasning over en periode.   

Info om erstatningsbusser

Det vil fremgå af sms'en, om driftsstoppet vedrører hele strækningen mellem Tarup og Hjallese - eller kun en delstrækning mellem to stationer, mens der på resten af strækningen vil være normal letbanedrift.

Ligeledes vil det fremgå af sms'en, hvorvidt der indsættes erstatningsbusser eller ej.

Hvis letbanens kontrolcenter vurderer, at driften kan genoptages inden for cirka én time, så vil der som udgangspunkt ikke blive indsat busser - da de alligevel ikke kan nå at komme ud på ruten, før letbanen kører igen.

Sms'erne kommer kun, når kørslen er afbrudt - derimod ikke, hvis driften er berørt af forsinkelser eller uregelmæssig drift.

Sms-tjenesten er gratis, og du kan til hver en tid afmelde modtagelsen.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070