22. december 2022

Over 1 mio. letbanepassagerer i oktober og november

Odense Letbane havde 506.000 passagerer i oktober og 522.000 i november. Tallene er beregnet af FynBus på baggrund af rejsekortdata. 

Dermed har letbanen tre måneder i træk rundet en halv million passagerer – idet tallet for september var på 536.000.

”Faldet fra september til oktober kan tilskrives efterårsferien, hvor en masse pendlere manglede i uge 42. Overordnet begynder vi at se konturerne af et passagerniveau, som er tilfredsstillende på nuværende tidspunkt – og som giver et afsæt at arbejde videre ud fra,” siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.      

”Hver måned er stadig en ny måned for letbanen, og vi kender endnu ikke rejsemønstrene hen over hele året. Lige nu har vi en relativ flad udviklingskurve, og derfor ser vi frem til at arbejde sammen med bl.a. Odense Kommune og FynBus om kommende tiltag, der kan styrke den kollektive trafik i Odense,” siger Dan Ravn.

Stabil drift de seneste uger

Tilbage i oktober var letbanen ramt af flere tognedbrud med gentagne driftsforstyrrelser til følge. Det lykkedes at få rettet op på forholdene, og de seneste mange uger er driften afviklet med kun ganske få aflysninger og øvrige forstyrrelser.

”Siden begyndelsen af november har vi afviklet 97 procent af alle planlagte togafgange, og vi har generelt kørt med høj rettighed. Det er vi rigtigt godt tilfredse med – ikke mindst set i lyset af, at vi stadig kun har få måneders driftserfaring at trække på. Stabil drift er mere end noget andet afgørende for at opnå passagerernes tillid på både kort og lang sigt,” fastslår Dan Ravn.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070