På hjemmesiden Giv et Tip! kan du indberette fejl og mangler på letbanen
15. december 2022

Passagerer hjælper med at holde letbanen i god stand

Med 14 kilometer letbane, 24 stationer og 16 tog er der en del inventar, som løbende skal vedligeholdes - og som af og til går i stykker på grund af almindeligt slid eller hærværk. Derfor har Odense Letbane gjort det muligt for passagererne at indberette fejl og mangler via webtjenesten Giv et Tip!

”Selvom vi og vores entreprenører jævnligt er ude og tilse letbanens områder, så kan vi ikke holde øje med alt hele tiden. Derfor er det en stor hjælp, at vores brugere giver os besked, når de oplever noget, der skal fikses”, siger Kirstine Ladefoged Kristensen, der er ansvarlig for at håndtere henvendelser fra brugerne.

Sådan virker det

Oplever du for eksempel, at der ligger meget affald og flyder på en station, eller at en flise er knækket, skal du blot finde din smartphone frem og klikke på Giv et Tip på forsiden af www.odenseletbane.dk.

Her kan du på et kort markere, hvor du har spottet problemet og angive, om det er konstateret på en station, i et tog eller et tredje sted. Derefter kan du indtaste en kort beskrivelse af problemet og notere dine kontaktinformationer, hvis du gerne vil have besked, når problemet er løst.

Du er også meget velkommen til at tage et billede af det, du skriver om og vedhæfte det. Har du oplyst din e-mailadresse, får du tilsendt et link, så du kan følge sagen og se, hvornår den er blevet løst.

Sidder du i et tog, hvor et sæde f.eks. er i stykker, vil det være en stor hjælp, hvis du fortæller, hvilket tognummer du sidder i. Flere steder i toget kan du se tognummeret. Og inden længe bliver det muligt helt automatisk at angive tog-nummeret via en QR-kode, der bliver opsat i togene.

I hvert tog står der flere steder ved døre eller på vægge en talkombination. Det første tal er altid togets nummer, som du kan angive i Giv et tip!, når du vil indberette fejl og mangler.

I hvert tog står der flere steder ved døre eller på vægge en talkombination. Det første tal er altid togets nummer, som du kan angive i Giv et tip!, når du vil indberette fejl og mangler.

Overfyldte skraldespande og afgangsskærme i udu

Siden åbningen af letbanen for cirka et halvt år siden, har Odense Letbane modtaget omkring 50 henvendelser fra passager og forbipasserende. Det, som især er blevet meldt ind, er overfyldte skraldespande, skrald på stationerne og graffiti.

”Når vi får henvendelser om affald, beder vi vores rengøringsentreprenør om tage ud og give det pågældende sted en ekstra omgang, med mindre de alligevel kommer forbi stedet på deres rute indenfor kort tid. Når det gælder graffiti, skal vores leverandør fjerne spraymaling indenfor 24 timer, da erfaringer viser, at det ellers hurtigt kan brede sig”, siger Kirstine Ladefoged Kristensen.

Der er også kommet en del indberetninger fra passagerne om, at afgangsskærmene på stationerne er gået i sort eller viser forkerte afgangstider.

”Vi er ekstremt opmærksomme på, at skærmene af og til går ned eller melder fejl, og vi har sammen med vores entreprenør stort fokus på at få løst disse udfordringer”, tilføjer Kirstine Ladefoged Kristensen.

Odense Letbane har indgået aftaler med forskellige firmaer om alt fra snerydning og rengøring på stationer og i spor til reparation af elevatoren på Hjallese Station og graffitibekæmpelse. Hvad angår rejsekortstanderne, så er det Rejsekortet, som sammen med FynBus er ansvarlig for, at de virker som de skal.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070