12. juli 2023

Populært at ta’ cyklen gratis med letbanen

Med en stærk profil som cykelby er det oplagt, at Odense Letbane har plads til cykler.

Det er tilmed gratis at tage cyklen med – og derfor en oplagt mulighed at benytte sig af for at komme det sidste stykke til og fra arbejde, hvis arbejdspladsen ligger et stykke fra nærmeste letbanestation.  

Med to store flexrum i hvert togsæt har ekstra pladsforhold for cykler, barnevogne og kørestole været tænkt ind i letbanens design fra begyndelsen.

Men hvordan fungerer det så i praksis med cykler i letbanen?

Tidligere i år gennemførte Odense Letbane i eget regi en rundspørge blandt godt 200 passagerer. Resultatet viser ganske overvældende opbakning til muligheden for at tage cyklen med i toget.  

God idé siger næsten 9 ud af 10

87 procent af de adspurgte svarer, at det er godt, at man kan tage cyklen med gratis. 10 procent mener dog, at der bør være restriktioner på cykler i myldretiden. Kun 2 procent mener ikke, at cykler bør tillades.

I blandt andet den københavnske Metro og i Aarhus Letbane er cykler ikke tilladt i bestemte perioder af dagen, og desuden skal der købes billet til cyklen. På Fyn er reglerne mere lempelige. Både i FynBus og i letbanen er cykler velkomne på alle tidspunkter.

35 procent har selv haft cyklen med

Bruger af cykeltilbuddet varierer en del blandt kunderne. 35 procent har cyklen med ”ofte”, ”en gang imellem” eller har prøvet det ”en enkelt gang”, mens 22 procent vil tage den med, hvis det bliver aktuelt. 41 procent svarer, at det ikke er relevant for dem.

Få nyhedsbrev - tilmelding

Blandt dem, der har prøvet at tage en cykel med, svarer 77 procent, at det gik fint, mens de resterende svarer, at det var ”lidt besværligt, men det gik”.

Netop brugernes holdninger til cykler i myldretiden, hvor pladsforholdene kan være trange, er et anliggende, som Odense Letbane følger med interesse.

Trangt i myldretiden

Odense Letbane har således modtaget enkelte henvendelser fra passagerer, der ikke mener, at der er plads til cykler i myldretiden.

Undersøgelsen peger imidlertid på, at det tilsyneladende ikke er et stort problem. Dog svarer 28 procent, at de ”ofte” oplever problemer med cyklerne, mens resten svarer ”aldrig” eller ”en enkelt gang”.

Odense Letbane har ingen planer om restriktioner mod cykler i myldretiden – men følger udviklingen og er opmærksom på, om eksempelvis tydeligere cykelmarkeringer på perroner og/eller i togsættene kan være med til at skabe bedre rammer for cykler i letbanen – både for cyklernes ejere og for øvrige passagerer.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070