30. december 2022

Sporskifteproblemer ved Tarup Center - normal drift genetableret

OPDATERING FREDAG KL. 13.00: 

De tekniske problemer med sporskiftet ved Tarup er nu løst. Der kører igen tog på hele strækningen. 

BAGGRUND: 
Letbanen er ramt af et kompliceret, teknisk udfald i sporskiftet tæt ved Tarup Center.

Problemerne begyndte onsdag (28.12.), hvor manuel omstilling af sporskiftet dagen igennem gjorde det muligt at afvikle letbanedriften med forsinkelser.

Torsdag morgen (29.12.) udviklede problemerne sig til også at omfatte lyssignalerne i de to kryds tæt på sporskiftet – hvor hhv. Rugårdsvej og Saxovej krydser Rismarksvej – med dét resultat, at signalerne låste og viste rødt i alle retninger.

Efter nulstilling af signalerne og genopretning af vejtrafikken var det ikke længere muligt at betjene sporskiftet manuelt. I stedet blev der indsat erstatningsbusser på delstrækningen mellem Tarup Center og Idrætsparken, mens der med visse uregelmæssigheder var fortsat letbanedrift på resten af strækningen - mellem Idrætsparken og Hjallese Station.  

Hele torsdag arbejdede teknikere fra Keolis/Aarsleff Rail på at identificere fejlen. Det handlede bl.a. om at efterse stikforbindelser og kabelsamlinger, herunder kontrollere for diverse metalspåner og andre urenheder, som kan påvirke de tekniske installationer.

Aktuel status fredag

Fredag morgen var der fortsat ikke er lykkedes at identificere den præcise fejl. Dog var flere mulige fejlkilder efterprøvet og udelukket. Samtidig blev specialister tilkaldt for at fremskynde processen mest muligt.   

Fredag morgen og formiddag var der fortsat indsat erstatningsbusser mellem Tarup Center og Idrætsparken. På resten af letbanestrækningen – mellem Idrætsparken og Hjallese Station – var der normal drift, dog med visse uregelmæssigheder.

Fredag kl. 13.00 meddelte Keolis/Aarleff Rail, at problemerne var løst - og at der igen kørte letbanetog på hele strækningen. 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070