1. august 2022

Stærkt tilbud i aug. og sept. – fri kørsel med letbane og bybus for 199 kr. pr. måned

Den 1. august lancerede FynBus et særligt tilbud, der også omfatter letbanen.

I hele august og september kan du for blot 199 kr. pr. måned køre frit med letbane, bybus og regionalbus inden for Odense Kommunes grænser. Da hele letbanestrækningen ligger i Odense, så er der med andre ord fri kørsel på hele turen mellem Tarup og Hjallese.

Det nye tilbud, kaldet ”Pendler Odense”, kommer i forlængelse af FynBus’ lancering af det nye bynet, hvor busruterne i Odense fra 31. juli er tilpasset letbanens opstart.

Med en pris på 199 kr. for et Pendler Odense-kort er der penge at spare, hvis du blot nogle få gange om ugen bruger offentlig transport i Odense. Til sammenligning koster et normalt pendlerkort 384 kr. for 30 dages fri transport i Odense.

Dog er der visse begrænsninger ved Pendler Odense-tilbuddet.

Først og fremmest så følger tilbuddet kalendermåneden. Hvilket vil sige, at du køber et Pendler Odense-kort for enten august eller september. Så jo før i august (eller september), du køber kortet – jo større værdi får du af tilbuddet.

Vær også opmærksom på, at Pender Odense-kortet ikke gælder i Arriva og DSB, ligesom kørsel med regionalbus alene gælder i Odense Kommune.

Du kan hente mere information om Pendler Odense på FynBus’ hjemmeside

Og du bestiller dit Pendler Odense-kort via FynBus’ webshop – eller i FynBus Mobilbillet-appen.

Se også Se aktuelle tilbud til letbane og busser i Odense

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070