Letbane ved Vesterbro station
6. juni 2022

Status efter letbanens første uge

Første uge har budt på overvældende interesse og masser af passagerer alle ugens dage. Men også driftsforstyrrelser og tekniske udfald har i perioder præget billedet de første dage.

”Vi er utroligt glade for den modtagelse, som letbanen har fået. Vi har set fyldte tog hen over hele ugen i et omfang, som vi slet ikke havde turdet håbe på. Og jeg er sikker på, at vi har haft mange passagerer, som ikke normalt er daglige brugere kollektiv trafik. Forhåbentlig har nogen fået en oplevelse, som kan inspirere mere letbanekørsel fra nu af,” siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

Dog har især de seneste dage (torsdag, fredag) været præget af flere driftsforstyrrelser, som i perioder har forsinket letbanekørslerne.

Torsdag skete både et strømudfald tidligt på dagen, og senere blev et togsæt ramt af teknisk nedbrud og måtte bugseres væk. Derudover har der både torsdag og fredag været udfordringer med den såkaldte detektering i lyskrydsene – som skal sikre letbanen ”grønt signal” gennem byen. Også den store passagerinteresse har spillet en rolle i form af ekstra tid til ind- og udstigning på stationerne.

Samlet set har udfordringerne resulteret i en række driftsforstyrrelser, som i et par tilfælde har medført indsættelse af erstatningsbusser. Ydermere har tekniske udfald i stationernes højtalersystemer resulteret i mangelfuld passagerinformationen.

”Jeg vil meget gerne beklage de gener, som mange passagerer har oplevet især torsdag og fredag. Kombinationen af forsinkede tog og manglende passagerinformation er maksimal uheldig, og jeg har fuld forståelse for de store frustrationer, som en del passagerer har givet udtryk for.”

”Nu går vi ind i letbanens uge to. Vi forstærker bemandingen i vores kontrolcenter, så vi har et ekstra sæt frie hænder, der kan fokusere på passagerinformation på stationerne og i forhold til letbaneførerne. Samtidig arbejder vores systemleverandør på at afdække og løse de tekniske udfald, som vi har oplevet.”

”Det hører med, at det naturligvis er en stor og kompleks opgave at opstarte drift af et letbanesystem med tusindvis af passagerer dagligt. Der vil altid være ”børnesygdomme”, og det vil tage tid, før vi rammer et optimalt flow i vores drift.”

”Men jeg kan forsikre om, at vi hele tiden har fuld fokus på at opsamle erfaringer og forbedre passageroplevelsen, og jeg er overbevist om, at vi uge for uge vil komme tættere på,” forsikrer Dan Ravn.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070