28. juni 2023

Status efter to ugers arbejde med facadeankre

Letbanedriften mellem Tarup Center og IKEA blev indstillet torsdag den 15. juni. Siden da er der arbejdet intensivt med undersøgelser af op mod 30 facadeankre langs letbanestrækningen.

Nu, knap to uger senere, er status, at undersøgelser og udbedringer stadig er i gang – og der er endnu ikke et entydigt tidsestimat for, hvor letbanen er tilbage i drift på hele strækningen.

”Sikkerheden går forud for alt andet. Derfor bruger vi den nødvendige tid på at gøre arbejdet færdigt, før vi igen kan åbne letbanedriften,” siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

Op mod 30 facadeankre er undersøgt i løbet af de seneste to uger. Mange af dem er efterfølgende blevet ”frikendt”, da de viste sig at være monteret korrekt, efter der blev åbnet ind i murværket.

Rigtig og nødvendig beslutning

”Men vi har også fundet en håndfuld steder, hvor ankrene ikke havde den korrekte montering, og de derfor helt reelt ville være i fare for – før eller siden – at blive trukket ud af facaderne med stor kraft. Så på trods af de gener, som driftsstoppet har medført, så er vi blevet bekræftet i, at det var en rigtig og nødvendig beslutning,” fastslår Dan Ravn.

Selv om behovet for udbedringer indtil nu har vist sig mindre end oprindeligt frygtet, så er der samtidig tilføjet enkelte nye adresser til den oprindelige liste. Det betyder også, at arbejdet med at undersøge og eventuelt udbedre facadeankre stadig er i gang.

”Vi er stadig ikke nået dertil, hvor alt er undersøgt. Derfor kan vi heller ikke give et præcist bud på, hvornår letbanen er tilbage i fuld drift. Lige nu kigger vi ind i en tidshorisont på mellem to og fire uger, før vi er færdige. Jeg kan ikke komme det nærmere lige nu,” siger Dan Ravn.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070