29. april 2024

Stigning i passagertal påvirker letbanens årsresultat

Odense Letbane havde fremgang i passagertallene hen over efteråret 2023. Fremgangen smitter af på letbanens årsregnskab for 2023 i form af et driftsresultat, der er ca. 3 mio. kr. bedre end budgetteret.

Odense Letbanes årsrapport 2023

I alt havde letbanen 5,8 mio. påstigere i 2023 - mod forventet 5,3, mio. Til gengæld var indtægten pr. påstiger en anelse lavere end budgetteret.

"Udviklingen i vores indtægter er lidt bedre end forventet, og vi er samlet set godt tilfredse med, at vi mere end overholder det budget, som vi præsenterede for Økonomiudvalget i august 2023," siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

I august 2023 fremlagde Odense Letbane et korrigeret årsbudget, som viste behov for et forhøjet nettobidrag fra letbanens ejer, Odense Kommune, i form af ekstra 58 mio. kr. i 2023 og 89 mio. kr. i 2024.

Nettobidraget dækker henholdsvis afdrag og renter på lån fra letbanens anlæg samt løbende drift, minus billetindtægter.

På den løbende drift havde letbanen i 2023 et resultat på -78 mio. kr. (budget: -81 mio. kr.), mens det samlede årsresultat, inkl. finansielle omkostninger, lander på -143 mio. kr.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070