Rejsekortstander
19. januar 2024

Taksterne stiger - dog ikke QR-billetten

Fra søndag den 21. januar bliver det lidt dyrere at bruge rejsekort i letbane og busser i Odense.

En almindelig tur inden for Odense Kommune (1-2 zoner) stiger med 1,70 kroner, så den fremover maksimalt vil koste 22 kroner. Dog falder prisen gradvist, jo flere ture du rejser - og der er ligeledes 20 procent rabat, når du rejser uden for myldretiderne.

Se oversigt over nye takster for 2024

Den største procentvise prisstigning rammer 1-2 zoners pendlerkort, som stiger med 30 kroner pr. måned - fra 390 til 420 kroner.

QR-billet - stadig kun 15 kr.

En vigtig pointe er dog, at du stadig kan køre med letbane og busser (i Odense) for blot 15 kroner - eller 10 kroner, hvis du er under 26 år.

Kampagnebilletterne Odense NU (15 kr.) og Ung Odense (10 kr.), som du køber du ved at scanne en QR-kode på letbanens stationer eller ved bussernes stoppesteder i Odense, fortsætter med deres lave kampagnepriser foreløbigt frem til august 2024.

Uændret takst for enkeltbillet

Også den almindelige enkeltbillet, som du kan købe i FynBus’ app, kontant i bussen eller som fysisk billet i udvalgte butikker nær letbanen, vil uændret koste 26 kroner i 2024.

Hvorfor prisstigninger nu?

Trafikselskaberne og togoperatørerne i Danmark har en aftale om, at der årligt justeres takster i januar måned. Næste gang er 21. januar 2024. Takstudmøntningen skal ske inden for Statens udmeldte takststigningsloft, som i 2024 er på 10,3 %.

Hvis et trafikselskab vælger ikke at udnytte takststigningsloftet fuldt ud samme år, kan det anvendes inden for de kommende to år.

På den baggrund har FynBus vedtaget en takststigning på 5,5%, som også gælder i Odense Letbane. Blot ikke Odense NU og Ung Odense, der som lokale kampagnebilletter ikke er en del af FynBus' takstsystem for Fyn og Langeland.

 

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070