Hjallese Station med regionaltog og letbane

Skift til bus, tog og fjernbus

Der er flere muligheder for at skifte til andre kollektive transportmidler i Odense.

Letbanen er i tæt samspil med byens øvrige kollektive trafik:

FynBus stopper ved seks stationer

Ved ni af letbanens 24 stationer kan du skifte direkte mellem bybus og letbane. Det gælder ved stationerne:
Tarup Center, Bolbro, Odense Banegård, Benedikts Plads, Korsløkke og Hjallese Station. Ved seks stationer er der infoskærme, der fortæller om aktuelle bus- og /eller togafgange i nærheden af letbanen.

Nyt busnet i Odense

31. juli 2022 trådte FynBus' nye busnet i kraft. Se hvordan du kommer rundt i Odense med det nye busnet, og hvordan du kombinerer bus og letbane på den fælles informationsside rejsiodense.dk.

DSB og letbane mødes på Odense Banegård Center

Op til 16 gange i timen stopper et letbanetog ud for Odense Banegård Center. Det bliver det travleste stop på hele letbanestrækningen – ikke mindst i morgen- og eftermiddagstimerne, når der ventes mange pendlere til og fra universitetet. DSB og Arriva betjener Odense Banegård Center.

Tag Svendborgbanen fra Hjallese

Hjallese Station bliver et nyt knudepunkt i Odense, hvor letbanen fremover bliver tæt forbundet med Svendborgbanen. Ikke mindst for sydfynske rejsende til f.eks. SDU, Rosengårdcentret eller senere hen Nyt OUH er Hjallese Station det oplagte sted at skifte. Arriva betjener regionalbanen mellem Odense og Svendborg.

Parkering Odense Syd - gratis p-plads og stoppested for fjernbusser

Ved letbanestationen Parkering Odense Syd nær motorvejsafkørsel 50 kan du stille bilen ved en af de 800 p-pladser og skifte til letbanen.

Fjernbusserne FlixBus og Kombardo-ekspressen har iøvrigt deres holdeplads i Odense ved Parkering Odense Syd. Læs mere her.

Ofte stillede spørgsmål

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070