26. september 2022

Halvårsrapport for 1. halvdel af 2022 er aflagt

Odense Letbane P/S har d.d. offentliggjort halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2022.

 

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, herunder bestemmelserne for statslige aktieselskaber jævnfør lov om Odense Letbane §10

 

Se halvårsregnskabet her.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070