7. november 2023

SDU-studerende: Letbanen mest populære transportmiddel næst efter cyklen

Det er næppe overraskende. Cyklen er den studerendes foretrukne hjælper, når det handler om at komme fra A til B i Odense. Men letbanen kommer ind på en stærk andenplads.

Det viser en mini-survey foretaget af Odense Letbane på campus i Odense blandt i alt 130 studerende, hvor ca. 1/3 er udvekslingsstuderende.

Blandt de mest populære transportformer kommer cyklen på førstepladsen med i alt 68 procent, mens 57 procent også foretrækker letbanen (der kan afgives flere svar). Bilen får 20 procent af besvarelserne.

En del af informationsfremstød på SDU

”Med undersøgelsen har vi fået et bedre indblik i de studerendes transportvaner, og de stemmer meget godt overens med det indtryk, vi fik, da vi stod med en infobod på campus tre dage i uge 41. Her havde vi nogle virkeligt gode snakke om transport, studieliv og letbanen," siger Dan Ravn, direktør i Odense Letbane.

Undersøgelsen viser, at de studerende vælger det transportmiddel, der matcher deres aktuelle behov. Rigtigt mange foretrækker således cyklen, med mindre det f.eks. er regnvejr. Således er det kun 16 procent, der bruger letbane dagligt, mens 33 procent benytter den flere gange om måneden.

Det synliggør, at det ikke nødvendigvis er et fast pendlerkort, de studerende drømmer om. Derimod er rigtigt mange glade for Ung Odense-billetten til 10 kroner, som er fleksibel og ikke kræver et ”abonnement” (rejsekort).

”For os er det nyttig viden, at en billet som Ung Odense er så populær blandt de studerende. FynBus skal nemlig snart evaluere billetten og afgøre, om den skal forlænges ind i 2024. Her er det jo godt at vi kan bidrage med dét input, at målgruppen rent faktisk bruger den og har taget den til sig”, siger Dan Ravn.

Se også SDU-survey

Letbanen gør en positiv forskel

Der er generelt god opbakning til letbanen, også selvom en del af de studerende ikke bruger den på daglig basis. Ca. 40 procent mener således, at letbanen ”I meget høj grad” gør en positiv forskel for campus og SDU.

”Generelt oplever vi en kæmpe opbakning fra de studerende og ansatte på SDU. Det var en virkelig god oplevelse at være på campus og snakke med de studerende, og det er tydeligt, at den positive stemning vi oplevede, også kommer til udtryk i undersøgelsen”, siger Dan Ravn.

Plads til forbedringer

Alligevel er der - som oftest - plads til forbedring. Således har de studerende leveret konkrete forslag til, hvad letbanen skal forbedre eller fokusere på fremover.

Nogle af de input, der går igen i undersøgelsen, er f.eks., at reglerne for ungdomskort bør være ens for bus, letbane og tog. Nogle mener, at der bør være natafgange med letbanen i weekenden. En del gør også opmærksom på, at der er kapacitetsproblemer fra banegården til SDU om morgenen og i modsat retning om eftermiddagen. Så derfor er der ønsker om flere og hyppigere afgange i perioder med spidsbelastning. 

Flere af ønskerne bliver realiseret

”Vi vil bruge resultaterne i vores fremtidige planlægning og prioritering af vores indsatser. Heldigvis kan jeg allerede nu sige, at vi er i fuld gang med at realisere flere af de ønsker og forslag, som er kommet ind. Det gælder blandt andet ønsket om, at rejseplanen bliver opdateret, når der er forsinkelser og driftsforstyrrelser. Dette arbejdes der aktuelt på, og forhåbentlig kommer denne løsning på plads inden længe."

Nyhedsbrev fra letbanen - tilmelding

En del påpeger også, at der stadig mangler holdestropper for stående passagerer. Også dette arbejdes der på, og Odense Letbane forventer, at holderstropperne er på vej inde for kort tid. Det har været en kendt problematik siden åbningen af letbanen, men desværre er det krævende at løse på grund af sikkerhedsregler og lovgivning.  

”Det er altid godt at komme i øjenhøjde med vores kunder, og vi vil således også prioritere at komme ud og tale med andre af vores kundegrupper i den kommende tid. Og vi er også netop i denne tid ved at udarbejde den årlige kundeundersøgelse blandt alle vores kunder, som jeg også er meget spændt på at se”, slutter Dan Ravn.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070