Letbanen på Vestre Stationsvej
24. juni 2022

Letbanen sænker hastighed i ydertimer og på visse strækninger

Fra fredag (24.6.) bliver letbanens hastighed sænket på visse delstrækninger i perioden mellem kl. 22 aften og 06 morgen.

Der er tale om et forsøg, som Odense Letbane iværksætter i samarbejde med letbaneoperatøren Keolis. Formålet er at dæmpe lydniveauet fra letbanen i døgnets ydertimer – netop de tidspunkter, hvor lyden fra toget typisk vil være mest generende for naboer langs strækningen.

Odense Letbanes rådgiver, COWI, har gennem en række kontrolmålinger konstateret, at letbanetogene generelt har svært ved at overholde de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Især på visse strækninger viser målingerne markante overskridelser – og det er på netop disse delstrækninger, at forsøget med lavere hastighed nu sættes i gang.

Her sænkes hastigheden
Således bliver farten nu sænket 25-40 procent på dele af henholdsvis Nyborgvej, Østre Stationsvej, Vestre Stationsvej og Stadionvej.

Initiativet sættes i værk med virkning fra fredag den 24. juni, dog vil der formentlig gå nogle dage, før de nye køretider er fuldt implementeret.

Med den lavere hastighed vil den samlede rejsetid for hele strækningen mellem Tarup og Hjallese blive forlænget med én-to minutter i tidsrummet kl. 22-06 alle ugen dage.     

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070