3. juli 2024

Priser på QR-billetterne fastholdes året ud

FynBus' bestyrelse har på et møde den 28. juni besluttet at fastholde de nuværende priser på letbanens og bussernes QR-billetter frem til udgangen af januar 2025.

Det betyder, at du fortsat kan købe Ung Odense-billetter for kun 10 kr., hvis du er under 26 år, og Odense NU for 15 kr., hvis du er 26 år eller mere. 

Begge billetter gælder 1 time og 15 minutter i både letbane og bus, og du løber dem ved at scanne en QR-kode på én af letbanens stationer eller ved busstoppestederne.

Odense NU og Ung Odense kan også købes letbanebillet.dk eller i RejseBillet-appen.

Se hvordan du køber billetter

Beslutningen om at forlænge de nuværende kampagnepriser på Odense NU og Ung Odense kommer som led i bestræbelserne på at gøre offentlig transport mere tilgængelig og attraktiv for kunderne.

Målet er i sidste ende at få flere i Odense til at vælge kollektiv transport i hverdagen. 

Obs.; Vær opmærksom på, at du skal have købt billet FØR du stiger ombord på letbanen.

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070