26. august 2022

Støjniveau falder, men er ikke i mål – forsøg med nedsat hastighed afsluttes

Odense Letbanes rådgiver, COWI, har siden juni foretaget systematiske støjmålinger af samtlige tog, der passerer Hestehaven i Hjallese.

Ifølge COWI viser målinger fra de seneste uger et generelt fald i niveauet af støj og vibrationer fra letbanens kørsler. COWI understreger samtidig, at støjniveauet skal nedbringes yderligere, før alle kørsler kan forventes at overholde de vejledende grænseværdier.

”Vi hæfter os ved, at vores skærpede indsats med systematisk afdrejning af hjul har en positiv og målbar effekt på støjniveauerne. Det er et skridt på vejen, men vi er bevidste om, at vi skal endnu længere ned, før vi er i mål,” siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

Målingerne ved Hestehaven gør det muligt at gribe ind hurtigt med afdrejning, når et togsæt viser forhøjet støjniveau som følge af ”flat spots” på hjulene.

Se aktuel status på indsats mod støj og vibrationer

De seneste uger har COWI suppleret målingerne ved Hestehaven med målinger på fem husfacader monteret på adresser, hvor der tidligere er registreret overskridelser af de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. De første resultater af facademålingerne ser ud til at bekræfte billedet af et faldende støjniveau.

Tilbage på normal hastighed

I juni indledte Odense Letbane et forsøg med nedsat hastighed før klokken 6 og efter klokken 22 på udvalgte delstrækninger med det formål at tage toppen af støjniveauet. Målinger på husfacader i de pågældende områder viser nu, at effekten af hastighedsnedsættelsen har været meget begrænset.

Målingerne bekræfter tilbagemeldinger, som Odense Letbane har modtaget fra naboer langs strækningen – gående på, at hastighedsnedsættelserne ikke giver hørbare effekter, men snarere forværrer oplevelsen, fordi det enkelte tog er længere tid om at passere.

”På baggrund af målinger og nabotilkendegivelser har vi besluttet at indstille forsøget med hastighedsnedsættelser. Det sker fra uge 33, hvorefter alle kørsler fra kl. 05 morgen og til efter midnat afvikles med de samme gennemkørselstider,” forklarer Dan Ravn.

Letbanens gennemkørselstid på hele strækningen mellem Tarup og Hjallese er på cirka 40 minutter – og stiger lidt, når de sidste to stationer åbner i forbindelse med åbning af henholdsvis sundhedsfakultetet (SUND) og Nyt OUH.

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070