• Østre stationsvej, februar 2020

  • Midlertidig spærring af Nørregade

    Fra tirsdag 25. februar til torsdag 27 februar er Nørregade spærret ved Østre Stationsvej, da der skal fjernes en stor brønd i krydset.
    21. februar 2020
  • Sporarbejde skal på tværs af Nørregade

    Mandag 17. februar begynder arbejdet, der skal føre letbanens spor på tværs af Nørregade ved Østre Stationsvej.
    13. februar 2020

Seneste nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse