Projektleder - systemovervågning og -analyse

Har du en god kombination af teknisk forståelse og analytisk mindset, så har du nu muligheden for at udnytte disse kompetencer i en bred og agil rolle.

Med reference til Vedligeholdschefen bliver du en del af et team med tre kollegaer, som varetager opfølgning på planlagt og udført vedligehold, samt projekter relateret til ændringer på infrastruktur og køretøjer.

System- og dataansvarlig

I begyndelsen vil du løbende tilegne dig viden om systemlandskabet ift. drift og vedligeholdelse af det, og derefter overtage ansvaret på området. Via opsamling af drift-data bliver det din hovedopgave at analysere og anvende disse data til at lave årsagsanalyser for fejl i situationer med større teknisk kompleksitet, som kræver god forståelse af systemsammenhænge og sammenhæng med drift afviklingen.

Af andre nøgleopgaver kan nævnes:
Teknisk baggrund med system- og dataforståelse

Du har en relevant ingeniøruddannelse — ideelt inden for områderne elektro, elektromekanik eller telekommunikation — alternativt en baggrund som f.eks. maskinmester med relevant erfaring fra en tilsvarende rolle.

Du har erfaring med enten at drifte/vedligeholde/overvåge tekniske systemer, eller siddet i en rolle, hvor du har implementeret/leveret disse ifm. projekter. Har du erfaring med projektledelse og/eller udbudserfaring, er dette et plus, men ikke afgørende.

Det er muligt at vokse ind i rollen, og derfor er forståelsen og nysgerrigheden for grænseflader mellem systemer (mekaniske, elektriske, logistiske, osv.) og data et af de vigtigste parametre.

Struktureret og omstillingsparat

Vi søger den strukturerede person, som via en nysgerrig og analytisk tilgang formår at skabe struktur og automatisering på en række gentagne manuelle opgaver.

Der vil i en driftsorganisation løbende komme uforudsete og pludselige hændelser, og du skal derfor besidde en god portion omstillingsparathed ift. at kunne prioritere, hvad der er vigtigst at tage hånd om i momentet.

Alsidig rolle i en spændende virksomhed med en grøn agenda

Du tilbydes en utrolig alsidig stilling, hvor du vil opleve stor variation i de mange roller og opgaver, du vil få i løbet af en uge. Der vil være mange snitflader og interessenter både internt og eksternt, og du vil få stor frihed under ansvar.

Dertil kommer det aspekt, at Odense Letbane er en højeksponeret virksomhed, hvor dit arbejde og bidrag til en velfungerende letbane vil bidrage til den grønne omstilling og berøre mange menneskers dagligdag i en positiv retning.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Consultant Casper Olesen på tlf. 2256 1215 (konsulenthuset Hansen Toft).

Søg stillingen HER

Om Odense Letbane

Odense Letbane åbnede i maj 2022. Letbanen råder over 16 togsæt, der dækker en 14,2 km. strækning fra Tarup via Odense centrum til Rosengårdcentret, SDU, Nyt OUH og Hjallese St. På hverdage har letbanen afgange for hvert 7,5 minut. Letbanens mål er at styrke den kollektive trafik og derigennem bidrage til at løfte den samlede udvikling i Odense. Passagertallet ligger stabilt over 500.000 pr. måned. Odense Letbane har adresse i Hjallese. Organisationen består aktuelt af ca. 15 fastansatte medarbejdere.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070