Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Sikkerhed for arbejde nær letbanen

 

Skal du udføre arbejde tæt på letbanen?

Letbanens testkørsler er i fuld gang - og vil fortsætte hele perioden indtil driftsstart.

Dermed er der også strøm i køreledningerne, som i gennemsnit hænger godt 5,5 meter over sporet. Det kan være livsfarligt at komme for tæt på kørestrømmen. Derfor er der en række forhold, du skal kende til, hvis du arbejder med anlæg, byggeri, vedligehold, service (fx vinduespudsning) eller lignende i nærheden af letbanesporet. 

 

Er du MERE end 5 meter fra nærmeste skinne?

Hvis du med sikkerhed ved, at du kan udføre din arbejdsopgave minimum 5 meter fra nærmeste letbaneskinne, så kan du som udgangspunkt gå i gang på normale vilkår.   

Er du i tvivl? Kontakt Odense Letbane på telefon 63 75 74 73 eller mail til nabosag@odenseletbane.dk.

 

ER du MINDRE end 5 meter fra nærmeste skinne? Sådan kan du få lov at arbejde

Du kan få brug for en særlig tilladelse, hvis du (og dine redskaber) kommer inden for 5 meter af nærmeste skinne. For eksempel ved vinduespudsning eller facederenovering.

For at gøre sagsbehandlingen hurtigere, kan du med fordel indsende en række informationer om dit arbejde med det samme. 

Se tjekliste for hvilke informationer, vi skal bruge for at give en tilladelse.

For mere information og tilladelse til at arbejde - kontakt Odense Letbane på telefon 63 75 74 73 eller mail:  nabosag@odenseletbane.dk.

 

Hvorfor skal jeg have en tilladelse?

Hvis der er risiko for, at dit arbejde kommer inden for sikkerhedszonen, kan det være nødvendigt at slukke for strømmen til letbanen. Det skal planlægges, og det kan betyde, at dit arbejde skal udføres om natten.

Det kræver en sikkerhedsplan og en tilladelse fra Odense Letbane.

Der kan også være krav om, at du og dine ansatte skal tage et eller flere sikkerhedskurser for at kunne få tilladelse til at arbejde inden for Odense Letbanes sikkerhedszone.

 

Skal du udføre et arbejde, hvor du kommer tættere på letbanen end 4 meter til nærmeste skinne, så skal du søge om tilladelse hos Odense Letbane. Skal du bruge stillads eller stige, skal du også søge, hvis der er risiko for, at det kan vælte ind i letbanens område.

 

Kran nær letbanen - særlige krav

Ved brug af kran tæt på letbanen gælder særlige krav og regler om f.eks. jordning og krøjestop

Ved brug af vandslange, højtryksrenser eller lignende er sikker­hedsafstanden 5 meter fra enden af vandslangen til køreledningen.

Når det gælder udgravning nær letbaneområdet afhænger sikkerhedsafstanden af, hvor dybt der skal graves.

 


Hvis du skal anvende kran eller lift til dit byggeprojekt, må den ikke svinge genstande inden for 5 meter fra nærmeste skinne – og den skal eventuelt jordes for at undgå strømpåvirkning.

 

Kører du lastbil eller andet stort køretøj?

Letbanens køreledninger hænger i over 5 meters højde på hele strækningen. Så længe, du holder dig under den maksimale lovmæssige højde på 4 meter for et køretøj, er der således ingen fare for at køre under letbanens køreledninger i kryds og ved overkørsler. 

Er dit køretøj over fire meter, er der tale om en særtransport. Så skal du have en tilladelse hos Politiet. Læs mere


Parkering tæt på letbanen

På visse veje nær letbanen kan det være svært at finde parkering lige foran din ejendom. Ifølge Odense Kommune skal du benytte nærliggende sidegader, som ligger tæt på din bolig.

Du kan også søge om dispensation hos Odense Kommune, hvis du kortvarigt skal parkere på fortov eller cykelsti for at komme tæt på din bolig (fx ved flytning). Læs mere på Odense Kommunes hjemmeside.

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse