VVM, anlægslov mm.

Se VVM-udredning, udredningsrapport og lokalplan, anlægslov samt andre publikationer om Odense Letbane.

VVM og udredningsrapport

VVM-redegørelse med miljøvurdering

VVM-redegørelse sammenfatning

VVM baggrundsrapport om byæstetik

VVM-tilladelse

Udredningsrapport om Odense Letbane (resumé)

Udredningsrapport om Odense Letbane (fuld version)

Udredningsrapport for letbanens etape 2

 

Lov og lokalplan

Lokalplan for Odense Letbane

Tillæg til kommuneplan om Odense Letbane

Oversigt over høringssvar til lokalplan

Lov om Odense Letbane

Principaftalen for Odense Letbane

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070