Årsrapporter og andre rapporter

Find årsberetning eller årsrapport for Odense Letbane P/S tilbage til 2015. Find også rapporten 'Løsninger på tilgængelighed i Odense Letbane'.

Årsberetninger, årsrapporter og redegørelser for virksomhedsledelse

2023

Årsrapport 2023

Halvårsrapport 2023

Redegørelse for virksomhedsledelse, april 2023
 

2022

Årsrapport 2022

Halvårsrapport 2022

Redegørelse for virksomhedsledelse, april 2022

 

2021

Årsrapport 2021

Halvårsrapport 2021

Redegørelse for virksomhedsledelse - april 2021


2020

Årsrapport 2020

Årsberetning 2020

Redegørelse for virksomhedsledelse - april 2020

Halvårsrapport 2020


2019

Årsrapport 2019

Årsberetning 2019

Redegørelse for virksomhedsledelse, april 2019


2018

Årsrapport 2018

Årsberetning 2018

Halvårsrapport 2018

Redegørelse for virksomhedsledelse, april 2018


2017

Årsrapport 2017

Årsberetning 2017

Halvårsrapport 2017


2016

Årsrapport 2016

Årsberetning 2016

Halvårsrapport 2016


2015

Årsrapport 2015

Årsberetning 2015

 

Andre rapporter

Løsninger på tilgængelighed i Odense Letbane

COWI Støjrapport, juni 2022

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070